ERITEADE: Seoses COVID-19 nakkuspuhanguga Tartus suletakse Raatuse ühiselamu
Ägedad Eesti Videod PEAMINISTER KORRALDUS 17.04.2020 nr 64 Eriolukorra juhi korraldus Tartus Raatuse 22 ühiselamus liikumisvabaduse piirangu kehtestamise kohta Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 «Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil» kehtestatud eriolukorrast eriolukorra juht otsustab...
3
0 Kommentaarid 0 Jagatud